rối loạn phổ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ được chẩn đoán và điều trị như thế nào?

Rối loạn phổ tự kỷ (tên tiếng Anh là Autism spectrum disorder và viết tắt là ASD) là một khuyết tật…

Xem thêm »

Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ là gì?

Rối loạn phổ tự kỷ ảnh hưởng đến cách bộ não hoạt động dẫn đến một loạt các khuyết tật…

Xem thêm »

Những trung tâm dạy trẻ tự kỷ uy tín tại TP.HCM

Tự kỷ là khuyết tật phức tạp về phát triển, ảnh hưởng đến nhiều khả năng như trí hiểu, sử…

Xem thêm »
Close