polysaccharide

Ứng dụng của phụ gia thực phẩm Maltodextrin

Phụ gia thực phẩm Maltodextrin là một loại tinh bột đường ngắn được sử dụng làm chất phụ gia thực phẩm. Nó…

Xem thêm »
Close