phù toàn thân

Hở van tim 3 lá có nguy hiểm không? Điều trị bằng cách nào?

Tình trạng hở van tim 3 lá có nguy hiểm không là do bạn có sẵn sàng bước vào cuộc…

Xem thêm »
Close