immunoglobulin E (IgE)

Dị ứng đậu nành là gì?

Dị ứng với đậu nành (sản phẩm từ đậu nành) là một dị ứng thực phẩm phổ biến. Thông thường,…

Xem thêm »
Close