hội chứng Asperger

Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ là gì?
Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ là gì?

Rối loạn phổ tự kỷ ảnh hưởng đến cách bộ não hoạt động dẫn đến một loạt các khuyết tật về hành vi và xã hội, từ mức độ rất nhẹ đến nặng. Trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ có vấn đề về giao tiếp và tương tác xã hội. 1. Rối […]