Grapefruit

Grapefruit là gì?

Grapefruit dịch từ tiếng anh ra có nghĩa là bưởi, từ này được sử dụng làm tên của một loại…

Xem thêm »
Close