FOS

Chất xơ hoà tan – FOS có công dụng gì?

FOS là một oligosaccharide, bao gồm các chuỗi tuyến tính của các đơn vị fructose, liên kết bởi các liên…

Xem thêm »
Close