có đờm ở cổ nhưng không ho

Trẻ có đờm ở cổ nhưng không ho là bệnh gì?

Không phải mọi trường hợp trẻ bị bệnh ho đều có đờm, và ngược lại sẽ có những trường hợp bé có…

Xem thêm »
Close