bóc tách động mạch chủ

Bóc tách động mạch chủ có nguy hiểm? Biến chứng như thế nào?

Bóc tách động mạch chủ là một thảm họa động mạch chủ với tần suất 5-30 trường hợp/ 1 triệu…

Xem thêm »

Động mạch chủ và những bệnh lý thường gặp!

Những bệnh động mạch chủ như: hẹp van động mạch chủ, phình động mạch chủ bụng và bóc tách động…

Xem thêm »
Close