biện pháp tâm lý

Làm thế nào để phát hiện tăng động giảm chú ý ở trẻ?
Làm thế nào để phát hiện tăng động giảm chú ý ở trẻ?

Trẻ bị ADHD có triệu chứng thiếu tập trung, hiếu động quá mức và hành vi bốc đồng. Điều này ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ, khả năng học tập của trẻ. Có thể đánh giá các triệu chứng của trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý trong vòng 6 tháng […]