bệnh Osler-Weber-Rendu

Giãn mao mạch xuất huyết di truyền là gì? Làm thế nào khi mắc bệnh?

1. Định nghĩa Giãn mao mạch xuất huyết di truyền là một rối loạn ảnh hưởng đến mạch máu. Nó…

Xem thêm »
Close