thông liên nhĩ

Thông liên nhĩ: nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị!

Thông liên nhĩ (TLN) chiếm khoảng từ 5% đến 10% các trường hợp tim bẩm sinh. Cùng với bệnh van…

Xem thêm »
Close