thiếu hormone tăng trưởng

Thiếu hormone tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ

GHD có thể xuất hiện khi sinh hoặc phát triển sau này trong đời. Nguyên nhân có thể bao gồm di truyền, chấn thương,…

Xem thêm »
Close