theo dõi Holte

Nhịp tim nhanh có phải là bệnh? Có nguy hiểm không?

Nhịp tim bình thường của người khỏe mạnh là từ 60-100 nhịp/phút. Nếu tim đập trên 100 nhịp/phút được gọi…

Xem thêm »
Close