tạo hình động mạch

Tắc động mạch nuôi chi cấp tính là gì? Phân loại và điều trị

Tắc động mạch nuôi chi cấp tính xảy ra do sự tắc nghẽn đột ngột lòng động mạch bởi cục…

Xem thêm »
Close