tách mép van

Bệnh vôi hoá van tim được điều trị như thế nào?

Bệnh vôi hóa van tim có đặc điểm là giai đoạn đầu thường không xuất hiện triệu chứng, nên hầu…

Xem thêm »
Close