sốt phát ban nhiệt đới

Bệnh Kawasaki ở trẻ em được điều trị như thế nào?

Bệnh Kawasaki là bệnh thường xảy ra đối với trẻ dưới 5 tuổi, hiện nay có khá nhiều trường hợp mắc…

Xem thêm »
Close