rách cơ chóp xoay

Rách cơ chóp xoay là gì? Có nguy hiểm không?

Rách cơ chóp xoay vai là tình trạng đứt một phần hoặc hoàn toàn gân cơ thuộc nhóm cơ chóp…

Xem thêm »
Close