kháng tiểu cầu

Bệnh động mạch ngoại biên là gì?

1. Bệnh động mạch ngoại biên là gì? Bệnh động mạch ngoại biên (BĐMNB) là biểu hiện thông thường nhất…

Xem thêm »
Close