hiếu động

Tăng động và hiếu động ở trẻ được phân biệt như thế nào?

Bệnh tăng động (ADHD) ngày càng xuất hiện nhiều ở trẻ nhỏ với các biểu hiện khác nhau, làm ảnh…

Xem thêm »
Close