giả liệt khớp vai

Nhận biết các thể viêm quanh khớp vai và triệu chứng của bệnh

Bệnh viêm quanh khớp vai gồm nhiều thể, với diễn tiến phức tạp, khiến người bệnh bị tổn thương phần mềm…

Xem thêm »
Close