động mạch vành

Tình trạng ngoại tâm thu thất là gì?

Trái tim có 4 buồng, hai buồng phía trên (tâm nhĩ) và hai buồng phía dưới (tâm thất). Những tế…

Xem thêm »
Close