dịch tuỵ

Các nhóm enzyme tiêu hoá có trong dịch tuỵ

Tuyến tụy là một tuyến pha có cấu trúc bên trong giống cấu trúc của tuyến nước bọt. Dịch tụy…

Xem thêm »
Close