chuyển hoá sắt

Chuyển hoá sắt trong cơ thể diễn ra như thế nào?

Sắt là chất đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp huyết sắc tố là hemoglobin nhằm vận chuyển…

Xem thêm »
Close