chế độ ăn thiếu muối

Những nguy cơ của việc ăn quá nhạt. Con người cần lượng muối bao nhiêu?

Trong cơ thể con người, muối có vai trò duy trì áp lực thẩm thấu, cân bằng lượng nước trong…

Xem thêm »
Close