cam đỏ

Cam đỏ có gì khác biệt với các loại cam thông thường?

Cam đỏ, hay cam máu, là một giống cam có ruột màu đỏ thẫm như màu máu. Cam đỏ được cho…

Xem thêm »
Close