bệnh tim bẩm sinh Ebstein

Bệnh tim bẩm sinh Ebstein ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Bệnh tim Ebstein (tên tiếng Anh là Ebstein anomaly) là một dị tật tim bẩm sinh. Trong đó, van ba…

Xem thêm »
Close